Política de qualitat i ambiental

CIDEYEG, S.A està dedicada a la Producció d’estoigs, etiquetes, prospectes i envasos de cartó amb impressió offset.

La nostra visió és buscar la millora continuada dels nostres processos amb la finalitat de satisfer les necessitats i expectatives dels nostres clients i millora de l’acompliment ambiental, comprometent-se a col·laborar amb la protecció del medi ambient: mitjançant una gestió eficaç dels residus, la prevenció de la contaminació, la reducció de la nostra petjada de carboni i l’aportació als nostres clients de solucions tècniques més respectuoses amb el medi ambient.

Perquè aquestes premisses es compleixin comptem amb la col·laboració de tot el personal i hem de:

  • Conèixer les necessitats, requisits i expectatives dels nostres clients, respectant els terminis d’entrega i els nivells de qualitat acordats.
  • Complir amb els valors FSC i totes les normatives i requisits legals aplicables a la nostra empresa, així com altres requisits que subscrivim.
  • Seleccionar col·laboradors que acceptin el compromís de buscar la millora continua en els productes que ens subministren, realitzant els seguiments i controls que corresponguin per a cada un dels seus processos per arribar a aquest compromís.
  • Protegir el medi ambient fent un ús racional dels recursos naturals, promovent la seva reducció i apostant per la utilització de matèries primeres i pràctiques menys contaminants, així com una ampliació progressiva de l’ús de materials FSC i PEFC.
  • Fomentar la professionalitat i la implicació del personal mitjançant la formació i les accions de sensibilització.

Aquesta política és comunicada a tot el personal de CIDEYEG, S.A i està disponible per a totes les parts interessades que la requereixin.

Montse Vilanova

 

Direcció General de CIDEYEG, S.A.

 

22 de juny de 2022