El packaging: clau en tota estratègia de marca

El packaging: clau en tota estratègia de marca

La nova normalitat ha posat de manifest la importància i dependència de la digitalització en el nostre dia a dia. Vivim hiperconnectats i estem exposats a milers de missatges comercials diaris. Neixen nous productes i la presència de la competència se sent cada vegada més propera. A més, l’augment de l’e-commerce i les compres per Internet ja són una realitat en totes les generacions. En aquest context regit per les noves tendències digitals, el packaging de producte juga un paper més que fonamental en l’estratègia de marca.

 

En aquest context regit per les noves tendències digitals, el packaging de producte juga un paper més que fonamental en l’estratègia de marca. 

Encara que empaquetar productes per a la seva correcta conservació i transport es fa des del segle passat, avui, s’utilitza també amb finalitats comercials: és l’oportunitat idònia per connectar físicament amb el consumidor. Aproximadament el 70% de les decisions de compra es prenen en el punt de venda. En aquest instant, el possible consumidor té davant diferents productes que satisfan, més o menys, les mateixes necessitats. Serà l’impacte del packaging, doncs, el que li cridarà l’atenció i l’impulsarà a afegir el producte a la seva cistella de la compra. És per això que, el disseny ha de respondre a una sèrie d’estàndards per no caure en confusions i/o ambigüitats.

1) La funció del packaging, entre d’altres, és materialitzar el branding de la companyia, vestir i ressaltar el producte.
Per tant, s’ha d’entendre com una unitat i traballar-ho conjuntament.

2) Reflecteix els valors i la història de marca. Així doncs, s’ha de comunicar la seva essència i promesa seguint les tendències de disseny actuals (colors, tipografies, formes…).

3) Crida l’atenció en el lineal i causa un impacte en el consumidor. S’ha d’evitar caure en rèpliques i ressaltar-se amb dissenys propis i personalitzats que connectin amb el consumidor i la seva emoció.

4) Reflecteix la informació legal del producte que conté; la seva composició i les necessitats que satisfà.

5) Ha de respondre a les demandes de sostenibilitat actuals. És a dir, respectar el medi ambient amb materials certificats per les organitzacions FSC i PEFC, així com, preservar els ecosistemes del planeta.

A més, s’ha de tenir en compte els condicionants del punt de venda, doncs, un packaging que funcioni bé en un lineal no necessàriament pot funcionar en un altre.

A grans trets, doncs, els anteriors sintetitzen els aspectes clau que s’han de tenir en compte a l’hora de dissenyar i produir el packaging de producte. T’assegura un bon posicionament de marca i un impacte en el lineal. Però, no ho és tot. Comptar amb una empresa especialitzada amb la creació, desenvolupament i fabricació de packaging que, a més, t’acompanya durant tot el procés amb un assessorament totalment personalitzat és el plus que oferim des de Cideyeg. Així mateix, oferim materials resistents d’altíssima qualitat que garanteixin, no només una bona imatge de marca, sinó que també garanteixen la seva efectivitat en el punt de venda.